บอใบไม้ทัวร์
Borbimaitour.com บอใบไม้ทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น

  ทัวร์เกาหลี
  
  ทัวร์เมืองจีน

  ทัวร์ฮ่องกง

  ทัวร์เวียดนาม

  ทัวร์พม่า

  ทัวร์กัมพูชา

  ทัวร์ลาว

  ทัวร์มาเลเซีย

  ทัวร์สิงคโปร์

  ทัวรบาหลี

  ทัวร์อินเดีย

  ทัวร์เนปาล

  ภูฏาน

  ทัวร์รัสเซีย

  ทัวร์ธิเบต

  ทัวร์นิวซีแลนด์

  ทัวร์อเมริกา ia

  ทัวร์แคนาดา

  ทัวร์จอร์แดน

  ทัวร์ดูไบ

  ทัวร์อียิปต์

  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

  ทัวร์ฝรั่งเศส

  ทัวร์ยุโรป โรแมนติก

  หน้าแรก


    ตารางการเดินทาง


ห้องพักทีปารีส

 พาเที่ยวเจาะลึก สวิสเซอร์แลนด์-เยอรมนี 7 วัน 4 คืนราคาสุดคุ้ม 14,500. บาท
 


พาเที่ยวสวิสเชอร์แลนด์


ทัวร์อเมริกา


ทัวร์อิตาลี

พาเที่ยวสวิสเชอร์แลนด์
สวิสเชอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความงดงาม
ภูเขาทะเลสาบและเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว
หลากหลาย
ราคาเริ่มต้น14,500 บาท
ทัวร์อเมริกา
ประเทศซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในเชื้อ
ชาติและวัฒนธรรม ดินแดนแห่ง เสรีภาพ มหาอำนาจ ที่ยิ่งใหญ่ในเกือบ ทุกด้านของโลก
เริ่มต้นเพียง  บาท
ทัวร์อิตาลี
อิตาลีเป็นประเทศที่มีอารยธรรมมาช้านานและ
แผ่ขยายดินแดนอื่น ๆ ในทวีปยุโรป
ราคาเริ่มต้นเพียง  บาท
     


ทัวร์เกาหลี


ทัวร์กุ้ยหลิน


ทัวร์ญี่ปุ่น

ประเทศเกาหลี
โคมไฟแห่งตะวันออกความรุ่งเรืองทาง
วัฒนธรรมกับความทันสมัยที่ผสมผสาน
กันอย่ากลมกลืน
ราคาเริ่มต้นเพียง 0 บาท

ยางซั่ว – ถ้ำเงิน – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ช้อปปิ้งถนนซีเจีย
กุ้ยหลิน–เขาเหยาซาน –ล่องเรือชมเขางวงช้าง –โชว์ วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย
จินจงซาน-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-ถ้ำหยงฟุ(ถ้ำใหม่)
กวางเจา-อนุเสารีย์ 5แพะ-หอที่ระลึกซุนยัดเซน-ล่องแม่น้ำไข่มุกยามเย็นช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้นเพียง  บาท

ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยประเทศที่มีความเจริญ
ทั้งด้านวัตถุและความอ่อนโยนของคนญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้นเพียง  บาท
     


ทัวร์เวียดนาม


ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย


ทัวร์กัมพูชา

ประเทศเวียดนาม
อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในเวียดนามมีชื่อ
เสียงมากโดยเฉพาะอารยธรรมยุคหินใหม่
เริ่มต้นเพียง  บาท
ประเทศสิงคโปร์-มาเลเซีย
ประเทศเล็กๆที่เป็นตัวจักรสำคัญในการขับ
เคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ของโลกและภูมิภาคนี้ ด้วย
เริ่มต้นเพียง  บาท
ประเทศกัมพูชา
ดินแดนแห่งอารยะธรรมขอมโบราณความ
อลังการที่ยิ่งใหญ่ของนครวัดและนครธม
ซึ่งงดงามดังเทพนิยาย
ราคาเริ่มต้นเพียง  บาท
     


ทัวร์อินเดีย เนปาล


ทัวร์ลาว


ทัวร์บาหลี

ประเทศอินเดีย เนปาล อินเดีย
ดินแดนเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี ถิ่นกำเนิดศาสดาและศาสนาสำคัญของโลก เรื่องราวการดำเนินชีวิต
ริ่มต้นเพียง  บาท
ประเทศลาว
ประเทศลาวเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน
ราคาเริ่มต้นเพียง  บาท
ประเทศอินโดนีเซีย
บาหลี เกาะสวรรค์ที่ยังรักษารากเหง้าแห่ง
วัตนธรรมไว้อย่างแข็งแกร่ง และสืบทอดประเพณีมาอย่างยาวนาน 
ราคาเริ่มต้นเพียง บาท
     


ทัวร์ยุโรป


ทัวร์


ทัวร์

ทัวร์ยุโรป
เป็นทวีปที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์
อันยาวนานสถานที่ๆเก่าแก่และน่าสนใจ
มากมายซึ่งล้วนแต่มีกลิ่นอายของ
อารยธรรมในยุคโรมันและกรีก
เริ่มต้นเพียง  บาท
ทัวร์ตะวันออกกลาง
คำว่า ตะวันออกกลาง เป็นคำจำกัดความภูมิภาคอย่างกว้าง ๆ จึงไม่มีการกำหนดขอบเขต พรมแดนของอาณาบริเวณของภูมิภาคนี้
เริ่มต้นเพียง  บาท

เริ่มต้นเพียง  บาท
     


ทัวร์


ทัวร์

 
ทัวร์ออสเตรีย
คำ 'โอเชียเนีย' ได้มาจากชื่อของ 'เปลือกโลกมหาสมุทร-Oceanic plate ของหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก
เริ่มต้นเพียง  บาท
ทัวร์นิวซีเลนด์
บริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศนิวซีแลนด์ ดินแดนแห่งนกกีวี ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี
เริ่มต้นเพียง บาท
       


ติดต่อสอบถาม
  คุณปู   08-7932-4222
    คุณม้ง  08-9922-4128
  คุณอร   08-4083-1224
    คุณเอ   08-6514-4209
borbimaitour@hotmail.com
arunee2909@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์เกาหลีทัวร์จีนทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ประหยัด พิเศษ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก เริ่มต้น6,500บาท ทีวร์จีนราคาถูก2,900บาท