บอใบไม้ทัวร์
Borbimaitour.com บอใบไม้ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น

  ทัวร์เกาหลี
  
  ทัวร์เมืองจีน

  ทัวร์ฮ่องกง

  ทัวร์เวียดนาม

  ทัวร์พม่า

  ทัวร์กัมพูชา

  ทัวร์ลาว

  ทัวร์มาเลเซีย

  ทัวร์สิงคโปร์

  ทัวรบาหลี

  ทัวร์อินเดีย

  ทัวร์เนปาล

  ภูฏาน

  ทัวร์รัสเซีย

  ทัวร์ธิเบต

  ทัวร์นิวซีแลนด์

  ทัวร์ออสเตรเลีย

  ทัวร์อเมริกา ia

  ทัวร์แคนาดา

  ทัวร์จอร์แดน

  ทัวร์ดูไบ

  ทัวร์อียิปต์

  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

  ทัวร์ฝรั่งเศส

  ทัวร์ยุโรป โรแมนติก


 
    ตารางการเดินทาง


ห้องพักทีปารีส

  พาเที่ยวเจาะลึก สวิสเซอร์แลนด์-เยอรมนี 7 วัน 4 คืนราคาสุดคุ้ม 14,500. บาท
JPG-ญี่ปุ่น ICE WINTER & SAKURA 2018
ญี่ปุ่น ICE WINTER & SAKURA 2018
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
39,900 /(24,900 ไม่รวมตั๋ว)
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม 

HOKKAIDO...(เกาะฮอกไกโด-ซัปโปโร)

HOKKAIDO ICE FEST NO.1 (CTS-CTS)

เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-โอตารุ-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-สนุกสนานลานหิมะ-ซัปโปโร 5วัน 3คืน
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.55-08.20+1)
วันที่สอง : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา -
ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ
วันที่สาม : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - หมู่บ้านราเมน -
เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ : น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-พิพิธภัณฑ์สาเก-
สนุกลานหิมะ SHIKISAINO OKA SNOW PARK-มิตซุยเอ้าท์เล็ต
วันที่ห้า : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
3-7 มีนาคม 2561 >>> รับได้ 12 ที่นั่งตอนนี้ 40,900.-
16-20 มีนาคม 2561 43,900.-

ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

HOKKAIDO ICE WINTER NO.1 (CTS-CTS)
ซัปโปโร-โอตารุ-โซอุนเคียว-สนุกสนานลานหิมะ 5วัน 3คืน

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.55-08.20+1)
วันที่สอง : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา -
ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ
วันที่สาม : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-หมู่บ้านราเมน-
พิพิธภัณฑ์สาเก-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ : น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-สนุกลานหิมะ SHIKISAINO OKA SNOW PARK -
ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต
วันที่ห้า : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
22-26 มีนาคม 2561 42,900.-

ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

HOKKAIDO ICE WINTER NO.2 (CTS-CTS)
ซัปโปโร-โอตารุ-สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ-พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน


วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.55-08.20+1)
วันที่สอง : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ
วันที่สาม : ตลาดปลานิโจ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - พักสกีรีสอร์ท - ออนเซ็น
วันที่สี่ : ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - เรระ เอ้าท์เล็ต
วันที่ห้า : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
23-27 มีนาคม 2561 43,900.-
16-20 เมษายน 2561 (ชดเชยวันสงกรานต์) >>> รับได้ 30 ที่นั่งตอนนี้ 46,900.-
ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

HOKKAIDO ICE WINTER NO.3 (CTS-CTS)
ซัปโปโร-โอตารุ-โทยะ-โซอุนเคียว-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 6วัน 4คืน


วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.55-08.20+1)
วันที่สอง : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - สกีรีสอร์ท - ออนเซ็น
วันที่สาม : ภูเขาโยเตอิ-สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-
ช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโนะ
วันที่สี่ : ทำเนียบรัฐบาลเก่า+หอนาฬิกา - ตลาดปลานิโจ - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ - หมู่บ้านราเมน -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า : น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเก - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต
วันที่หก : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
27 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 52,900.-
2-7 เมษายน 2561 (วันจักรี) 52,900.-
4-9 เมษายน 2561 (วันจักรี) 55,900.-
15-20 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) 55,900.-

ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

HOKKAIDO ICE WINTER NO.4 (CTS-CTS)
ซัปโปโร-โอตารุ-โทยะ-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 6วัน 4คืน


วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.55-08.20+1)
วันที่สอง : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - สกีรีสอร์ท - ออนเซ็น
วันที่สาม : ภูเขาโยเตอิ-สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-
ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ
วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์เสริมMt.Moiwa ropeway+mini cable carโดยรถไฟท่านละ 1,500.-
วันที่ห้า : สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - หมู่บ้านราเมน - พิพิธภัณฑ์สาเก - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต
วันที่หก : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
1-6 เมษายน 2561 (วันจักรี) 48,900.-

ดูรายละเอียด โปรแกรม

________________________________________________________

TOHOKU...(โตเกียว-เซนได)

SAKURA WINTER FEST. (HND-HND)
ฟุกุชิม่า-โตเกียว-เทศกาลประดับไฟ-ชมซากุระมัตสึดะ 6วัน3คืน


วันแรก : สุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ (TG682 : 22.45-06.55+1)
วันที่สอง : โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura Festival -
ออนเซ็น
วันที่สาม : เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ย่านชินจูกุ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี -
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 2,900.-
วันที่ห้า : ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต -
อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG 661 : 00.20-05.25)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
21-26 กุมภาพันธ์ 2561 39,900.-
23-28 กุมภาพันธ์ 2561 >>> รับได้ 27 ที่นั่งตอนนี้ 39,90

ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

YUNISHIGAWA SNOW FEST. (NRT-NRT)
เทศกาลโดมหิมะ-ชมซากุระ-นั่งรถไฟชมฟูจิ-คาวาโกเอะ-โตเกียว 5วัน3คืน


วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.30-06.15+1) หรือ (TG642 : 23.55-07.35+1)
วันที่สอง : ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ-
โอชิโนะ ฮัคไค-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : นั่งรถไฟชมวิวภูเขาไฟฟูจิ-ซาโนะ เอาท์เล็ต-เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura Festival
วันที่สี่ : เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - โตเกียว - ย่านชินจูกุ - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ -
โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village
วันที่ห้า : วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (TG677 : 17.25-21.55)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
21-25 กุมภาพันธ์ 2561 >>> รับได้ 19 ที่นั่งตอนนี้ 39,900.-
23-27 กุมภาพันธ์ 2561 >>> รับได้ 22 ที่นั่งตอนนี้ 40,900.-
28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 (วันมาฆบูชา) >>> รับได้ 22 ที่นั่งตอนนี้ 41,900.-
2-6 มีนาคม 2561 >>> รับได้ 20 ที่นั่งตอนนี้ 40,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : ++เพิ่มภาษีน้ำมัน 1,000.-
ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

SPECIAL TOKYO WINTER (HND-HND)
นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ-ฮาโกเน่-ลานสกี-โตเกียว 6วัน3คืน


วันแรก : สุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ (TG682 : 22.45-06.55+1)
วันที่สอง : ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ-
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - โตเกียว - ย่านชินจูกุ - โตเกียว เบย์ อควาไลน์
- เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 2,900.-
วันที่ห้า : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG 661 : 00.20-05.25)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 (วันมาฆบูชา) >>> รับได้ 18 ที่นั่งตอนนี้ 40,900.-
2-7 มีนาคม 2561 39,900.-
9-14 มีนาคม 2561 (เปิดคณะเพิ่มจ้าา) 39,900.-
16-21 มีนาคม 2561 (เปิดคณะเพิ่มจ้าา) >>> รับได้ 22 ที่นั่งตอนนี้ 39,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : ++เพิ่มภาษีน้ำมัน 1,000.-
ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

SPECIAL JAPAN WINTER (NRT-NRT)
ชมซากุระ-นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ-ฮาโกเน่-เทศกาลประดับไฟ 5วัน3คืน


วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.30-06.15+1)
วันที่สอง : ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-โตเกียว-ย่านชินจูกุ-
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 2,900.-
วันที่ห้า : วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (TG677 : 17.25-21.55)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา

24-28 กุมภาพันธ์ 2561 >>> รับได้ 24 ที่นั่งตอนนี้ 37,900.-
3-7 มีนาคม 2561 >>> รับได้ 17 ที่นั่งตอนนี้ 37,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : ++เพิ่มภาษีน้ำมัน 1,000.-
ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

SPECIAL SAKURA XJ (NRT-NRT)
โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมซากุระ 6วัน3คืน


วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ (XJ600 : 23.45-08.00+1)
วันที่สอง : ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - โตเกียว - ย่านฮาราจูกุ + ศาลเจ้าเมจิ - ย่านชินจูกุ
วันที่สี่ : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ-วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี-โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้
- โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
วันที่ห้า : เมืองเก่าซาวาระ - วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ (XJ607 : 20.55-01.35+1)
วันที่หก : ท่าอากาศยานดอนเมือง
สายการบิน : ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

กำหนดเดินทาง ราคา
28 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 >>> รับได้ 27 ที่นั่งตอนนี้ 38,900.-
30 มีนาคม - 4 เมษายน 2561 >>> รับได้ 29 ที่นั่งตอนนี้ 38,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : รายการใหม่ SAKURA 2018
ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

TAKAYAMA...(ทาคายาม่า-นาโกย่า)

LOVE TAKAYAMA NO.1 (HND-NGO)
ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ชมไฟฤดูหนาว-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน3คืน


วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ (TG682 : 22.45-06.55+1)
วันที่สอง : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ -
โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ - ไร่วาซาบิไดโอะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ
วันที่สี่ : ตลาดเช้าทาคายาม่า - เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ -
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
วันที่ห้า : ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ ศาลเจ้ายาซากะ+ ย่านกิออง - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ (TG647 : 00.30-04.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
3-8 เมษายน 2561 (วันจักรี) 48,900.-
4-9 เมษายน 2561 (วันจักรี) 48,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : รายการใหม่ SAKURA 2018
ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

LOVE TAKAYAMA NO.2 (NRT-NGO)
ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า-โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ 7วัน4คืน


วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.30-06.15+1)
วันที่สอง : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ -
โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ - ไร่สตรอเบอรี่ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ
วันที่สี่ : ตลาดเช้าทาคายาม่า - เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ(ด้านนอก) +ย่านซันมาชิซูจิ -
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
วันที่ห้า : ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า -
รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว
วันที่หก : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - อิออนพลาซ่า
วันที่เจ็ด : สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ (TG647 : 00.30-04.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
1-7 เมษายน 2561 (วันจักรี) 55,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : รายการใหม่ SAKURA 2018
ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

GOLDEN ROUTE...(โอซาก้า-เกียวโต-นาโกย่า)

LOVE SAKURA XJ (NRT-KIX)
อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน3คืน


วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ (XJ600 : 23.45-08.00+1)
วันที่สอง : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ-วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี-ย่านชินจูกุ-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์
วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ-(BUS)-ทะเลสาบปลาไหล-
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
วันที่สี่ : ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า -
รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว
วันที่ห้า : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ (XJ611 : 00.10-04.00)
สายการบิน : ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

กำหนดเดินทาง ราคา
27 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 41,900.-
29 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 >>> รับได้ 24 ที่นั่งตอนนี้ 41,900.-
6-11 เมษายน 2561 (วันจักรี) >>> รับได้ 21 ที่นั่งตอนนี้ 41,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : รายการใหม่ SAKURA 2018
ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

LOVE SAKURA NO.1 (NRT/HND-NGO)
โตเกียว-ฟูจิ-ชมไฟฤดูหนาว-อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า 6วัน3คืน


วันแรก : สุวรรณภูมิ - นาริตะ (TG640 : 22.30-06.15+1) /ฮาเนดะ (TG682 : 22.45-06.55+1)
วันที่สอง : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ -
ชมทุ่งทิวลิป CHIBA TULIP FESTIVAL หรือ โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - ทะเลสาบปลาไหล -
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
วันที่สี่ : ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า –
รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว
วันที่ห้า : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ (TG647 : 00.30-04.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
29 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 49,900.-
3-8 เมษายน 2561 (วันจักรี) 49,900.-
4-9 เมษายน 2561 (วันจักรี) 49,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : รายการใหม่ SAKURA 2018
ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

LOVE SAKURA NO.2 (NGO-HND)
นาโกย่า-เกียวโต-โอซาก้า-นารา-ฟูจิ-โตเกียว-ชมซากุระ 7วัน4คืน

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า (TG644 : 00.05-08.00)
วันที่สอง : หมู่บ้านนินจาอิงะ - ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกิออง
วันที่สาม : ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า -
รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว
วันที่สี่ : ปราสาทโอซาก้า-ย่านชินไซบาชิ-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
วันที่ห้า : ทะเลสาบปลาไหล - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่หก : ภูเขาไฟฟูจิ - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
3-9 เมษายน 2561 (วันจักรี) 55,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : รายการใหม่ SAKURA 2018
ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

LOVE SAKURA NO.3 (NRT-KIX)
อาราชิยาม่า-นารา-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว-ชมซากุระ 6วัน4คืน


วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.30-06.15+1)
วันที่สอง : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ-โอชิโนะ ฮัคไค-
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - ทะเลสาบปลาไหล -
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
วันที่สี่ : ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า -
รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว
วันที่ห้า : ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ ศาลเจ้ายาซากะ+ ย่านกิออง - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ย่านชินไซบาชิ
วันที่หก : ปราสาทโอซาก้า - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ (TG673 : 17.25-22.00)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
29 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 54,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : รายการใหม่ SAKURA 2018
ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

LOVE SONGKRAN SAKURA (KIX-HND)
อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ทาคายาม่า-โตเกียว-ชมซากุระ 7วัน4คืน


วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.30-07.00)
วันที่สอง : เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว -
ย่านชินไซบาชิ
วันที่สาม : ปราสาทโอซาก้า - ปราสาททองคินคาคุจิ - ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ ศาลเจ้ายาซากะ+
ย่านกิออง - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sat
วันที่สี่ : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ชมดอกซากุระ ณ เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ(ด้านนอก) +
ย่านซันมาชิซูจิ - ไร่วาซาบิไดโอะ
วันที่ห้า : ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาทเก่าทาคาโตะ -
ไร่สตรอเบอรี่ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่หก : ภูเขาไฟฟูจิ(ชมวิว) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ(ล่องยาว 30นาที) - นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ -
โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ย่านชินจูกุ
วันที่เจ็ด : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG 661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
10-16 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) 69,900.-
12-18 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) 69,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : รายการใหม่ SAKURA 2018
ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________

KYUSHU SAKURA (FUK-FUK)
ฟุคุโอกะ-เบปปุ-นางาซากิ-ชมซากุระ 5วัน 3คืน


วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ (TG648 : 00.50-08.00)
วันที่สอง : ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เบปปุ - จิโคกุเมงูริ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : ชมซากุระและทิวลิป ณ สวนเปปปุ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - เมืองนางาซากิ -
ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ย่านไชน่าทาวน์ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ
วันที่สี่ : สวนสันติภาพนางาซากิ+พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - ชมซากุระ ณ สวนมาอิซูรุ -
ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
วันที่ห้า : สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ (TG649 : 11.35-14.55)
สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง ราคา
28 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 44,900.-
29 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 44,900.-
3-7 เมษายน 2561 (วันจักรี) 44,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : รายการใหม่ SAKURA 2018

ดูรายละเอียด โปรแกรม

Update29DEC2017

JCU_ญี่ปุ่นราคาประหยัดSAKURA 18
CU_WINTER & SAKURA 2018
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
27,900 /(21,900 ไม่รวมตั๋ว)
XJ&TZ
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


EASY WINTER TOKYO (TR) DEC-FEB'18
Program Detail
ดูรายละเอียด โปรแกรม
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โตเกียว
วันที่ 2 กระเช้า คาชิ คาชิ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – แช่น้ำแร่ออนเซน – เมนูขาปูยักษ์
วันที่ 3 ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
Flights
SCOOT AIRLINES
Departure Flight: TR292 DMK - NRT (00.55 - 09.00)
Arrival Flight: TR291 NRT - DMK (10.00 - 13.50)

tour tokyo

__________________________________________________________

EASY PINK BLOSSOM KAWAZU (TR) FEB-MAR'18

Program Detail
ดูรายละเอียด โปรแกรม
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โตเกียว
วันที่ 2 วนอุทยานฮาโกเนะ - ล่องเรือเรือทะเลสาบอะชิ – ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ – แช่น้ำแร่ออนเซน – เมนูขาปูยักษ์
วันที่ 3 ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท – วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ 4 เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ – พิพิธภัณฑ์ราเมง – ช็อปปิ้งโอไดบะ – นาริตะ
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
Flights
SCOOT AIRLINES
Departure Flight: TR868 DMK - NRT (00.55 - 09.00)
Arrival Flight: TR869 NRT - DMK (10.00 - 13.50)


__________________________________________________________

EASY SAY LOVE NAGOYA 5D3N (JL) MAR'18
Program Detail
ดูรายละเอียด โปรแกรม
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นาโกย่า
วันที่ 2 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
วันที่ 3 ปราสาทกุโจฮะจิมัง – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่ 4 เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET
วันที่ 5 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ
Flights
JAPAN AIRLINES
Departure Flight: JL738 BKK-NGO (0.55-08.15)
Arrival Flight: JL737 NGO-BKK (09.55-13.55)
__________________________________________________________

 

EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL) APR-JUN'18
Program Detail
ดูรายละเอียด โปรแกรม
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นาโกย่า
วันที่ 2 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
วันที่ 3 เจแปนแอลป์ – ยอดเขาทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ
วันที่ 4 เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET
วันที่ 5 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ
Flights
JAPAN AIRLINES
Departure Flight: JL738 BKK-NGO (0.55-08.15)
Arrival Flight: JL737 NGO-BKK (09.55-13.55)__________________________________________________________


Update31DEC2017


M_ Japan '2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ประหยัด พิเศษ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก เริ่มต้น6,500บาท ทีวร์จีนราคาถูก2,900บาท