บอใบไม้ทัวร์
Borbimaitour.com บอใบไม้ทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น

  ทัวร์เกาหลี
  
  ทัวร์เมืองจีน

  ทัวร์ฮ่องกง

  ทัวร์เวียดนาม

  ทัวร์พม่า

  ทัวร์กัมพูชา

  ทัวร์ลาว

  ทัวร์มาเลเซีย

  ทัวร์สิงคโปร์

  ทัวรบาหลี

  ทัวร์อินเดีย

  ทัวร์เนปาล

  ภูฏาน

  ทัวร์รัสเซีย

  ทัวร์ธิเบต

  ทัวร์นิวซีแลนด์

  ทัวร์ออสเตรเลีย

  ทัวร์อเมริกา ia

  ทัวร์แคนาดา

  ทัวร์จอร์แดน

 ตูรกี

  ทัวร์ดูไบ

  ทัวร์อียิปต์

  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

  ทัวร์ฝรั่งเศส

  ทัวร์ยุโรป โรแมนติก

  หน้าแรก


    ตารางการเดินทาง


ห้องพักทีปารีส

 

 
 พาเที่ยวเจาะลึก สวิสเซอร์แลนด์-เยอรมนี 7 วัน 4 คืนราคาสุดคุ้ม 14,500. บาท

ID KOREA WINTER'2018
KOREA WINTER-18
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
26,900 /(4,900 ไม่รวมตั๋ว)
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


กาหลีSki 4,900บาท _ เกาะนามิ ช้อปปิ้งย่านฮิตเหล่าวัยรุ่นเกาหลี เต็มอิ่มกับสวนสนุก EVERLAND ท่านจะสนุกและประทับใจกลับมาอีกครั้ง
เล่นสกีที่ Jisan Ski สกี 1 ใน 5 ที่สวยที่สุด คนนิยมมาเล่นกันมากที่สุด

ดูรายละเอียด โปรแกรม

วันแรก_____กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง_____ สนามบิน อินชอน –เกาะนามิ - อิสระกับการเล่นสกี (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่น)
วันที่สาม_____ วัดวาวูจองซา – ไร่สตรอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – เอเวอร์แลนด์
วันที่สี่_____ศูนย์สมุนไพรโสม – น้ำมันสนแดง – พระราชวังชางด๊อกกุง – คอสเมติกเครื่องสำอางเวชสำอาง – ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า_____N Tower – ฮ๊อกเก็ตนามู – โรงงานอเมทิสพลอยสีม่วง – พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ & ICE
- ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์ละลายเงินวอน
อัตราราคา
ผู้ใหญ่/เด็ก ท่านละ 4,900 บาท (พักห้อง 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยว เพิ่ม 4,500 บาท
เดินทาง
ธค.60
26-30 มีจองมาเต็มแล้ว
มค. 2561
12-16===มีจองมาแล้ว24ท่าน มีตกปลาน้ำแข็งเสริม
19-23=== มีจองมาแล้ว22ท่าน
25-29===มีจองมาแล้ว13ท่าน
26-30=== มีจองมาแล้ว22ท่าน
กพ. 2561
3-7 ===
9-13===
16-20===
23-27 ===

Update1JAN2018

CUเกาหลี KOREA WINTER'2017
KOREA WINTER-17
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
18,900 /(7,900 ไม่รวมตั๋ว)
LJ
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


วันที่_____โปรแกรม EASY KOREA WINTER.1
D1._____กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
D2._____อินชอน – เกาะนามิ –เล่นสกีที่ลานสกี (ไม่รวมอุปกรณ์สกี)
D3._____วัดวาวูจองซา-ไร่สตรอเบอร์รี่ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –โซล ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์)-ตลาดทงแดมุน
D4._____ศูนย์โสม – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค– ศูนย์เครื่องสำอาง -คลองชองเกซอน –DUTY FREE – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
D5._____ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู -ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – โรงงานสาหร่าย –
ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก –Trick eye Museum+ Ice Museum
ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน -กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียด โปรแกรม

Update1JAN2017

ดาวน์โหลโปรแกรมเกาหลีปูซาน
T_ทัวร์เกาหลีปูู ราคาเริ่มต้น11,500บาท
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
11,500
EASTAR JET// JEJU
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


BUSAN PLUS + JOY AUTUMN 4D2N ( 18 Aug - 30 Nov 2016 )
EASTAR JET // JEJU AIR
กำหนดการเดินทาง 18 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2559
โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 2 คืน
สะพานเดินทะเล Sky Walkway –สวนริมทะเล แทจงแด–ปูซานทาวเวอร์
ออยุคโด Oryukdo Island – ลอตเต้ เอ้าท์เล็ต – Nurimaru APEC House
ศูนย์น้ำมันสน –วัดแฮดอง ยงกุงซา –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน–ศูนย์โสม
ชายหาดแฮอุนแด- ตลาดพื้นเมืองแฮอุนแด –ร้านเครื่องสำอางค์-ศูนย์สมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต–Duty Free –ดาวทาวน์

1 Day พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลา - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
2 Day เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน - สะพานเดินทะเล - สวนริมทะเลแทจงแด - ปูซานทาวเวอร์ - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ล็อตเต้ เอาท์เลท
3 Day เอเปค เฮ้าส์ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ศูนย์โสม - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดพื้นเมือง แฮอึนแด
4 Day ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์ - ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ - กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด โปรแกรม


Update 20ก.ค59

ดาวน์โหลโปรแกรมเกาหลีทั้งหมด
ทัวร์เกาะเจจู
T_ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ราคาเริ่มต้น9,900บาท
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
9,900
EASTAR JET
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ราคาเริ่มต้น9,900บาท
JEJU PLUS + JOY AUTUMN4 DAYS 2 NIGHTS

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง
วันแรก_____สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
23.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง_____เกาะเชจู - HELLO KITTY ISLAND – พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc – ล่องเรือชมทะเล
– วัดซันบังซา – น้ำตกชอนจียอน
02:00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE552
09.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเจจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้
วันที่สาม_____ยอดเขาซองซานอิลจุลบง – AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ศูนย์น้ำมันสน
– หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – SUMOKWON THEME PARK - ร้านเครื่องสำอางค์
วันที่สี่_____ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – ซูเปอร์มาร์เก็ต – Lotte Duty Free –ดาวทาวน์เมืองเชจู
- สนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินานานชาติสุวรรณภูมิ
21:30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE551 พร้อมความประทับใจ
00.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และขอให้ท่านถึงบ้านอย่างปลอดภัย
อัตราค่าบริการ

BUSAN & JEJU PLUS + SPRING
5 DAYS 3 NIGHTS (10 MAY16 – 3 JUNE 16)

ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
วันที่1____พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่2____สนามบินนานาชาติกิมแฮ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า - เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
วันที่3____ชายหาดแฮอึนแด - Nurimaru APEC House - วัดแฮดอง ยงกุงซา – สนามบินนานาชาติเชจู - ร้านเครื่องสำอางค์ - เท็ดดีแบร์ ซาฟารี
วันที่4____น้ำตกซอนจียอน – ศูนย์น้ำมันสน – ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - ทุ่งดอกเรป – AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
วันที่5____ศูนย์โสม - - สนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินกิมโป เมืองปูซาน – ปูซานทาวเวอร์ – ดาวทาวน์ – Lotte Duty Free - สนามบินานานชาติสุวรรณภูมิ

KOREA PLUS + JOY AUTUMN 5 DAYS 3 NIGHTS
ดูรายละเอียด โปรแกรม      ทัวรญี่ปุ่น
โปรแกรมการเดินทาง
-วัดมาก๊กซา - ป้อมปราการคงซานซอง - สุสานกษัตริย์มูรยองและพิพิธภัณฑ์ซองซานรี
- ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ - ล็อตเต้ เอาท์เลท - ร้านน้ำมันสน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ย่านฮงแด – ถ่ายรูปชุดฮันบก - ศูนย์โสม - ร้านค้าสมุนไพร
- เอ็น ทาวเวอร์ หอคอยกรุงโซล - เคไลฟ์ - ตลาดเมียงดง - จตุรัสควางฮวามุน
- คลองชองเกชอน - ดงฮวา ดิวตี้ฟรี - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง

Update18 เม.ย59

 

เกาหลี
 SKI IN SEOUL FETIVAL5D3Nเล่นสกี-พักสกีรีสอร์ท
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 พักสกีรีสอร์ท –บุปเฟ่ต์ขาปูยักต
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
6,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 

วันเดินทาง :
กำหนดการเดินทาง 58

ไร่สตรอเบอรี่ - เล่นสกี-พักสกีรีสอร์ท –บุปเฟ่ต์ขาปูยักต์

อ้พเดทยอดจอง :  
                                                                      

Update 25 พ.ย 57 

เกาหลีSNOW SKI IN KOREA JEONJU TOWN 5วัน3คืน
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 อาหารพิเศษ BBQ PARTY & INTER BUFFET @ TODAI EDELWEISS
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
6,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
วันเดินทาง :
วันที่เดินทาง พย-ธค
พย.27nov-1dec
ธค.3-7/5-9/7-11/13-17/18-22/25-29(7,900 บาท)

อ้พเดทยอดจอง :  
4-8/18-22
ธค.3-7
มค58. 2-6
                                                                        

Update 20 ต.ค. 57 


ราคาทัวร์เกาหลีไม่รวมตั๋ว(แลนด์) ID


autumn เกาหลี
เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสีแสนสวยที่เขา DAEDUN SAN 5วัน3คืน
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 อาหารพิเศษ BBQ PARTY & INTER BUFFET @ TODAI EDELWEISS
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
5,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
วันเดินทาง :
ตค.2-6/11-15/14-18/18-22/23-27/26-30/30oct-3nov
พย.6-10/13-17/20-24/27nov-1dec
ธค.3-7/5-9/7-11/13-17/18-22/25-29/
มค58. 2-6

อ้พเดทยอดจอง :  
กย.4-8/18-22
ตค.13-17
จองมาแล้ว 3 ท่าน รับเพิ่ม
ตค.18-22 จองมาแล้ว 13 ท่าน รับเพิ่ม
พย.6-10
ธค.3-7
มค58. 2-6
                                                                        

Update 20 ก.ย. 57 

 ID_BUSAN SEOUL 5วัน 3คืน ปูซาน กรุงโซล ช้อปปิ้ง
อาหาร…พิเศษ บุฟเฟ่ต์บาบีคิว / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 (ฟรีเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ฯลฯ)บุฟเฟ่ต์นู๊ดเดิ้ล    โปรแกรมสวย
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
7,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
วันเดินทาง :

ตค.2-6/11-15/14-18/18-22/23-27/26-30/30oct-3nov
พย.6-10/13-17/20-24/27nov-1dec
ธค.3-7/5-9/7-11/13-17/18-22/25-29/
มค58. 2-6
ัup date

เกาหลีID ปั่นเรียลไบต-ล่องทะเลสาปชุงจู 5วัน3คืน 6,900
 ท่านที่มีตั๋วแล้วหรือหาตั๋วถูกได้มาเที่ยวกับเรา ก็มีทัวร์ถูกคุณภาพดีเยี่ยมให้
 โปรแกรมสวย ทานขาปูยักษ์
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
6,900 (ไม่รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
วันเดินทาง :
ตค.2-6/11-15/14-18/18-22/23-27/26-30/30oct-3nov
พย.6-10/13-17/20-24/27nov-1dec
ธค.3-7/5-9/7-11/13-17/18-22/25-29/
มค58. 2-6

อ้พเดทยอดจอง :  
กย.4-8/18-22
ตค.13-17
จองมาแล้ว 4 ท่าน รับเพิ่ม
ตค.18-22 จองมาแล้ว 4 ท่าน รับเพิ่ม
พย.6-10
ธค.3-7
มค58. 2-6
                                                                        

Update 1 ส.ค.  

 

 

 

 

 

 


ทัวร์เกาหลีราคาถูก ประหยัด พิเศษ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก เริ่มต้น6,500บาท ทีวร์จีนราคาถูก2,900บาท