บอใบไม้ทัวร์
Borbimaitour.com บอใบไม้ทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น

  ทัวร์เกาหลี
  
  ทัวร์เมืองจีน

  ทัวร์ฮ่องกง

  ทัวร์เวียดนาม

  ทัวร์พม่า

  ทัวร์กัมพูชา

  ทัวร์ลาว

  ทัวร์มาเลเซีย

  ทัวร์สิงคโปร์

  ทัวรบาหลี

  ทัวร์อินเดีย

  ทัวร์เนปาล

  ภูฏาน

  ทัวร์รัสเซีย

  ทัวร์ธิเบต

  ทัวร์นิวซีแลนด์

  ทัวร์อเมริกา ia

  ทัวร์แคนาดา

  ทัวร์จอร์แดน

  ทัวร์ดูไบ

  ทัวร์อียิปต์

  ทัวร์ฝรั่งเศส

  ทัวร์ยุโรป โรแมนติก

  หน้าแรก


    ตารางการเดินทาง


ห้องพักทีปารีส

 

 พาเที่ยวเจาะลึก สวิสเซอร์แลนด์-เยอรมนี 7 วัน 4 คืนราคาสุดคุ้ม 14,500. บาท

อเมริกา-ลาสเวกัส-แกรนด์แคนยอน
 พิเศษ!
อาหารพิเศษกุ้งล๊อปเตอร์ เป็ดย่างฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
0 (รวมตั๋ว)
ไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรม 
 
เที่ยวอเมริกา-ลาสเวกัส-แกรนด์แคนยอน (ก่อนการบินไทยจะหยุดบิน)
ยูนิเวอร์แซล-ช้อปปิ้ง OUTLET 7วัน
บินTG
ดูรายละเอียด โปรแกรม 1
อาหารพิเศษกุ้งล๊อปเตอร์ เป็ดย่างฮ่องกง
กำหนดเดินทาง 5-13 เมษายน58
วันที่(1) 5เมษายน58 กรุงเทพฯ – ลอสแองเจลีส
วันที่(2) 6 เมษายน58 City tour + Universal Studio
วันที่(3) 7 เมษายน58 ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
วันที่(4) 8 เมษายน58 เดินทางสู่ลาสเวกัส
วันที่(5) 9 เมษายน58 แกรนด์แคนยอน&ไปช้อปปิ้งOutlet
วันที่(6) 10 เมษายน58 เดินทางสู่ลาสเวกัส
วันที่(7) 11เมษายน58 BEVERLY HILL - ROSS & MARSHALL - AIRPORT
วันที่(8) 12เมย58 LOS ANGELES - SEOUL
วันที่ 13เมย58 SEOUL - BANGKOK
อัตราค่าบริการ ท่านละ 45 ,000 บาท (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐาน 6 คืน
2. ค่ารถนำเที่ยวตลอดตามรายการ
3. ค่าเข้าชมทุกแห่งที่ระบุตามรายการUniversal Studioและดิสนีย์แลนด์ ( ยกเว้น แกรนด์แคนยอน เพิ่ม USD 180(กรณีลูกค้าสนใจ))
4. ค่าอาหาร 14 มื้อ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน

อ้พเดทยอดจอง :              
Update 20ก.พ. 58