บอใบไม้ทัวร์
Borbimaitour.com บอใบไม้ทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น

  ทัวร์เกาหลี
  
  ทัวร์เมืองจีน

  ทัวร์ฮ่องกง

  ทัวร์เวียดนาม

  ทัวร์พม่า

  ทัวร์กัมพูชา

  ทัวร์ลาว

  ทัวร์มาเลเซีย

  ทัวร์สิงคโปร์

  ทัวรบาหลี

  ทัวร์อินเดีย

  ทัวร์เนปาล

  ภูฏาน

  ทัวร์รัสเซีย

  ทัวร์ธิเบต

  ทัวร์นิวซีแลนด์

  ทัวร์อเมริกา ia

  ทัวร์แคนาดา

  ทัวร์จอร์แดน

  ทัวร์ดูไบ

  ทัวร์อียิปต์

  ทัวร์ฝรั่งเศส

  ทัวร์ยุโรป โรแมนติก

  หน้าแรก


    ตารางการเดินทาง


ห้องพักทีปารีส

 

 พาเที่ยวเจาะลึก สวิสเซอร์แลนด์-เยอรมนี 7 วัน 4 คืนราคาสุดคุ้ม 14,500. บอใบไม้ทัวร์ 1999 ยินดีต้อนรับ สู่การเดินทางสัมผัสประสบการณ์ สไตล์ชีวิตและวัฒนธรรมต่างแดนในดินแดนที่แตกต่างกัน บาท

รัสเชีย ID- 2019
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
34,900 /( ไม่รวมตั๋ว)
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม  


มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG974/TG975)

ดูรายละเอียด โปรแกรม

กำหนดการเดินทาง

21-26 ตุลาคม 2562
30 ตค.-4 พย. 2562

วันแรก____ กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ – โพคลอนนาย่าฮิลล์
วันที่สอง มอสโคว์ – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –
ห้างกุม____ โบสถ์เซนต์บาซิล - สุสานเลนิน – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
วันที่สาม____ ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล –วิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว เดอะเฮอมิเทจ
วันที่สี่____ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังพุชกิ้น
วันที่ห้า____ มอสโคว์ - มหาวิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย – ถนนอาราบัต – ละครสัตว์
วันที่หก____ มอสโคว์ – ช้อปปิ้งตลาด Izmailovo - พระราชวังไม้ – กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด____ กรุงเทพฯ
ราคาไม่รวมตั๋ว 34,900 บาท/ ท่าน
อัตรานี้รวม
- ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
- ค่ารถไฟไป-กลับ มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
- แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
- ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์พูดไทยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางที่รัสเซีย
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
ติดต่อสอบถามได้ที่ (ถึง4ทุ่มได้ทุกวันทำงานทุกวัน)
คุณปู 08-7932-4222 ID Line:poobbmt
คุณม้ง 08-9922-4128 / 08 4640 1313 ID Line:bbmt19
คุณอร 08-4083-1224 ID Line : ornmonchali
คุณจิ๋ว : 097-139-8182 ID Line :jewbbmt


Update20Aug2019


รัสเซีย18
รัสเชีย-18
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
69,900 /(39,900ไม่รวมตั๋ว)
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG974/TG975)
กำหนดการเดินทาง 15 - 20ต.ค. 2561

ดูรายละเอียด โปรแกรม
วันแรก กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ – โพคลอนนาย่าฮิลล์
วันที่สอง มอสโคว์ – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – ห้างกุม - โบสถ์เซนต์บาซิล - สุสานเลนิน – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
วันที่สาม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล –วิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว เดอะเฮอมิเทจ
วันที่สี่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังพุชกิ้น
วันที่ห้า มอสโคว์ - มหาวิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย – ถนนอาราบัต – ละครสัตว์
วันที่หก มอสโคว์ – ช้อปปิ้งตลาด Izmailovo - พระราชวังไม้ – กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
ราคาไม่รวมตั๋ว 33,900 บาท/ ท่าน


___________________________________________________

ดูรายละเอียด โปรแกรม

 

Update23AUG2018